Socialfondsprojektet Konkurrenskraft

StädCentralen Träffpunkten AB är projektägare till Socialfondsprojektet Konkurrenskraft.

Varje dag går de flesta inom städbranschen till sitt arbete utan att ha någon yrkesutbildning.
I vilken annan bransch är det så? Är Du målare, lärare eller jurist har samhället erbjudit Dig en utbildning, för det yrke som skall utföras.
Varje dag träffar vi i vår butik på StädCentralen alla dessa duktiga städare, som håller vårt land rent. Ibland får vi frågor som rör grunderna inom städning och ibland får vi mycket avancerade frågor om städning. Kunskapen om städning är mycket varierande.

Vi är övertygade om att städbranschens status skulle öka, om de som arbetar inom yrket hade en bättre utbildning. Med detta som grund föddes idén om att starta ett utbildningsprojekt. Projektet syftar till att ge städyrket högre status, genom utbildningsinsatser för städare och arbetsledare. Projektet fokuserar på den yrkesmässiga delen.

Du kan läsa mer om projektet här:
Socialfondsprojektet Konkurrenskraft

Starten

I augusti 2009 hade Svenska ESF-rådet ute en ansökan att företag kunde söka pengar för att utbilda yrkesgrupper, som har behov av att öka sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Hörnpelare i ansökan var kompetenshöjning, jämställdhet och tillgänglighet. Tillgänglighet syftar på att även personer med någon typ av funktionshinder skall kunna ingå i projektet.
StädCentralen döpte sin projektidé till ”Konkurrenskraft”.

Resultatet av projektet skall ge kursdeltagarna, städföretagen och städbranschen bättre konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

I maj 2010 startade projektet och pågår t o m 2012-06-30. Kursdeltagarna kommer från ett fyrtiotal städföretag.

Utbildningen

Vi på Konkurrenskraft erbjuder noga utvalda utbildningar i våra trevliga lokaler i Västra Frölunda.
Utbildningsdelen i projektet är uppdelat i en grundutbildning om städning och en arbetsledarutbildning. Kurserna hålls av Ren Kunskap GBG AB, ett utbildningsföretag i Göteborg, med mångårig erfarenhet av städbranschen.

Transnationalitet

Transnationellt samarbete inom Europeiska socialfonden är en viktig del av verksamheten som bland annat syftar till att förbättra projektresultat och ge spridning åt goda exempel både nationellt och på EU-nivå.

Inom projekt Konkurrenskraft gjordes i oktober 2011 en studieresa till Finland. Vi besökte Finn-Clean, Finlands största städmässa. Dessutom erbjöds gruppen ett flertal givande seminarier och möten med andra utbildningsföretag. Detta för att vidareutveckla koncept för städutbildning.

Finland ligger långt framme inom städbranschen. Det är ett föregångsland inom utbildning och har kommit längre även vad gäller statusen för städyrket.

finlandsresa